Vacature: Lid Raad van Toezicht voor het Rijksmuseum Amsterdam

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad staat de directie met advies terzijde.

Leden van de Raad worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Stichting tijdig en op adequate wijze te controleren. Zij kunnen de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bijstaan en een stimulerende rol spelen.

Het naar behoren functioneren van de Raad hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van de leden. De Raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.

In zijn samenstelling waarborgt de Raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk als wat deskundigheden betreft.

De leden van de Raad hebben een brede blik en een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ten minste één lid brengt een visie in die mede vanuit een andere culturele achtergrond wordt gevormd.

Profiel van het nieuwe lid

Het Rijksmuseum is op zoek naar iemand die zich bewezen heeft als vernieuwend denker en die op constructieve wijze een status quo kan uitdagen, met oog voor de veranderende samenleving in Nederland en met een andere culturele achtergrond.
Binnen dit kader wordt er gezocht naar een teamspeler die communicatief vaardig is, gevoel heeft voor politieke en sociale verhoudingen en affiniteit heeft met de culturele sector, in het bijzonder met beeldende kunst.
Enige bestuurservaring is een pré.

Stichting Het Rijksmuseum

De Stichting heeft als statutaire doelstelling het in stand houden van het Rijksmuseum als museum van kunst en geschiedenis. In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld nationaal en internationaal publiek. Als het museum van Nederland biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

het bewaren, beheren, conserveren, restaureren en bewerken van voorwerpen van kunst en geschiedenis;
het wetenschappelijk onderzoeken, verzamelen en toegankelijk maken van voorwerpen van kunst en geschiedenis;
voorwerpen van kunst en geschiedenis te presenteren en tentoonstellingen te organiseren.
Meer informatie over het Rijksmuseum vindt u op https://www.rijksmuseum.nl

De sluitingsdatum van de vacature is 5 februari 2018.

Het Rijksmuseum heeft NGL International ingeschakeld om deze procedure te begeleiden.
Uw sollicitatie inclusief CV kunt u sturen naar rijksmuseum@ngl-international.com.
Voor eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met Bercan Günel: 020-705 89 10.