Vacature – Directeur het Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is op zoek naar een Directeur

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen en opdrachtgevers. Alle bijdragen versterken de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland, waar de markt dit (nog) niet doet. Het Mondriaan Fonds vervult een belangrijke rol in het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en het ondersteunen van bestaande initiatieven op voornoemde terreinen.

Het Mondriaan Fonds is een ZBO gevestigd in Amsterdam en ontvangt zijn middelen van het ministerie van OCW. Het jaarlijks budget van het Mondriaan Fonds bedraagt ca. 31 miljoen euro. Bij het Mondriaan Fonds werken, verspreid over verschillende afdelingen, 40 medewerkers die uitvoering geven aan de regelingen en activiteiten. Het Mondriaan Fonds staat bekend als een open, laagdrempelige en betrokken organisatie.

Van de directeur wordt verwacht dat deze het beleidsplan voor de periode 2017-2020 onderschrijft en uitvoert. Een belangrijke taak zal zijn het vormgeven en uitwerken van het beleidsplan voor de periode 2021-2024.

Mondriaan Fonds. Foto: Ernst van Deursen

Kandidaatprofiel

Achtergrond

De gezochte directeur herkent zich in de doelstelling van het Mondriaan Fonds en heeft ervaring binnen of aantoonbare affiniteit met een of meerdere terreinen waar het fonds zich op richt. Deze persoon heeft bestuurlijke ervaring, kent het landelijke cultuurbeleid en heeft een goed netwerk in het culturele veld. De kandidaat heeft strategisch inzicht, ervaring met ontwikkelen van beleid, en met leiding geven aan een organisatie met een breed werkterrein.

Is in staat om een goed netwerk op te bouwen en te onderhouden zowel binnen de sector als bij het ministerie van OCW, bij andere overheden en overige betrokken partijen. De directeur werkt (inter)nationaal, beweegt zich met gemak in verschillende werelden/culturen, beschikt over een open houding en is (inter)cultureel sensitief en onderkent het belang van pluriformiteit.

Selectiecriteria

Zakelijke ervaring
Financieel/bedrijfseconomisch goed onderlegd. Sterk in zakelijke bedrijfsvoering. Heeft bewezen managementkwaliteiten en is vindingrijk en initiatiefrijk.

People management ervaring
Relevante leidinggevende ervaring in een creatieve en zakelijke omgeving. Inspirerend en motiverend en dienend naar de organisatie, stelt het belang van de organisatie altijd boven eigen belang.

Duidelijke visie op kunst en cultuur
Sterke affiniteit/ervaring met kunst en cultuur. Visie op de (inter)nationale kunst en erfgoedwereld alsook op de verschillende regio’s in Nederland, van hedendaagse beeldende kunst en erfgoed en zijn publiek (lokaal, nationaal en internationaal). Heeft oog voor ontwikkelingen en gevoel voor innovatie binnen het werkterrein van het Mondriaan Fonds. Durft buiten de gebaande paden te treden en is daar succesvol in. In staat het beleid en het belang van kunst en cultuur naar buiten toe uit te dragen en draagvlak binnen en buiten de organisatie te creëren.

Diplomatiek
Goede sociale vaardigheden; beweegt met gemak op alle niveaus en in uiteenlopende situaties. Tevens diplomatiek, politiek-bestuurlijk sensitief, met goed gevoel voor culturele verschillen en verhoudingen.

Procedure

Reacties en sollicitatiebrieven t/m 16 oktober a.s. gestuurd worden naar mondriaanfonds@ngl-international.com. Voor verdere informatie over de vacature kunt u bellen naar Bercan Günel van NGL International, 020-705 89 10.