– Vervuld –

Onze cliënt

Sinds de eerste spoorlijn in Nederland in 1839 is ProRail verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Als onafhankelijke partij verdeelt ProRail de ruimte op het spoor, regelt alle treinverkeer, het bouwen en beheren van stations en het leggen van nieuwe sporen. ProRail onderhoudt de bestaande sporen, wissels, seinen en overwegen.
De belangrijkste taak hierbij is zorgen voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoornetwerk en comfortabele stations, in samenspel met vervoerders en partners.

Meer informatie over ProRail vindt u hier.

De Functie: Directeur Projecten, een korte beschrijving

De bedrijfseenheid (BE) Projecten is in de basis verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van grote strategische projecten en programma’s, door nadrukkelijk de regie te nemen in de samenwerkingen binnen ProRail, evenals het samenspel met de markt, de vervoerders, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere (lokale) overheidsorganen.

Enkele kengetallen zijn: ca. 1050 doorlopende projecten met een financieel volume van ca. € 1,2 miljard en een formatie van 650 fte verdeeld onder 6 afdelingen.

De belangrijkste opdracht voor de Directeur Projecten is naast het leiden van de BE Projecten, de realisatie van de transitie naar “Samenspel voor meer Treinen”. Met “Samenspel” wordt ProRail zowel wat betreft structuur als werkwijze gereed gemaakt voor de groeiende vervoersvraag richting 2030. Deze transitie heeft een belangrijke invloed op de wijze van vervanging en uitbreiding van de spoorinfrastructuur. Belangrijkste element in de transitie is gedragsverandering waardoor verantwoordelijkheden en eigenaarschap lager in de organisatie gelegd worden en deze slagvaardiger wordt.

Essentieel is het holistisch denken vanuit een alomvattend beeld voor heel ProRail en duurzame mobiliteit in Nederland. Het belang van zorgen voor de continuïteit en het kwalitatief beschikbaar maken van het spoor en de stations is de basis naast het bouwen van een vitale, duurzame infrastructuur die goed onderhoudbaar is.

De Directeur Projecten maakt onderdeel uit van het Executive Comité (ExCo). Samen met de ExCo-collega’s draagt de directeur verantwoordelijkheid om de veranderopgave van ProRail tot een succes te maken, waar voor een optimale samenhang en samenwerking wordt gezorgd.

Profiel van de kandidaat

Strategisch, visionair en integraal denker: Een snelle en scherpzinnige denker met een goede strategische oriëntatie. Sterk gericht op doeltreffendheid, efficiëntie, innovatie en veelsoortige externe ontwikkelingen.

Boegbeeld én dienstbaar: De nieuwe Directeur Projecten heeft een gedegen ervaring achter de rug en kent de wereld van complexe projecten met een integraal aanpak. Roept snel respect af, heeft externe focus, integriteit en betrouwbaarheid met een behoorlijk getemd ego zijn belangrijk.

Nieuwe energie; vitaal met slagkracht: Vernieuwend denker met passie voor continu verbetering. In staat om een cultuuromslag te begeleiden richting een holistische, toekomstgerichte organisatie.

Complex stakeholder management en verbinding: Het creëren van draagvlak is een natuurlijk gegeven bij de vele stakeholders van ProRail zoals de Staat en de (lokale) overheid, als leveranciers/aannemers, maatschappij en werknemers.

Snijvlak tussen publiek en privaat: Bestuurlijke ervaring in organisatie(s) met vergelijkbare complexiteit in projecten als ook met kwalitatief hoogwaardige bedrijfsprocessen, is een vereiste.

Resultaatgericht en besluitvaardig: Innovatief en resultaat- en veranderingsgericht. Toont lef, met compassie. Kan én durft besluiten te nemen. In staat om een groot, gelaagd en complex bedrijf te managen met oog voor de mensen in dat bedrijf.

Natuurlijk leider met oog voor talentontwikkeling: Bestuurlijk ervaren, authentiek, brengt statuur en gezag. Inspireert en motiveert. Geeft ruimte om de ontwikkeling van de managers mogelijk te maken, maar ziet ook toe op het leveren van de gevraagde resultaten. Brengt een hoog verbindend vermogen. Het doel is om een open bedrijfscultuur te bouwen met gevoel voor diversiteit en inclusie.

Tot slot

Dit gaat om een omvangrijke uitdaging voor een leider die graag mede de leiding neemt van de transitie in de mobiliteitsvraagstukken en de transformatie van ProRail om deze majeure transitie te vertalen in de juiste doelen. Naast het fundamentele doel om de treinen te allen tijde te laten rijden is een belangrijk doel om de infrastructuur in Nederland schaalbaar te maken om de sterk toenemende groei in het aantal reizigers op te kunnen vangen. Je denkt en doet mee aan de grote vraagstuk ‘mobiliteit’ in Nederland, je bent een belangrijke schakel in een complex veld en je krijgt de kans om samen met de overheidsinstanties, de politiek en de bestuurders van de leveranciers, waaronder grote aannemers, vorm te geven aan een belangrijke publieke zaak.

Een uitgebreid profiel van de vacature vindt u hier.

Contact en verdere informatie

Bercan Günel
NGL International
b.gunel {at} ngl-international.com
+31 20 705 89 10