Newsletter October 2017

'We hebben al een vrouw'

Boekaankondiging: ‘We hebben al een vrouw’  Leiderschap en diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven

“Een belangrijk en lezenswaardig boek. Nederland loopt enorm achter en er moet snel meer diversiteit in leiderschapsposities komen. Dit boek kan ons helpen om gericht actie te nemen.” Frans van Houten, CEO Royal Philips

Voor het tweede jaar op rij wees de Dutch Female Board Index uit dat het aantal vrouwelijke topbestuurders daalt, ondanks de roep om meer vrouwen. Dit boek vertelt niet dat actie nodig is maar wel hoe diversiteitsbeleid gestalte moet krijgen. Eerdere initiatieven daartoe bleken niet te werken. Bercan Günel, al jaren pleitbezorger en voorvechter van genderdiversiteit aan de top van het bedrijfsleven, werpt nieuw licht op de zaak. In haar nieuwste boek biedt zij vijftien lessen in diversiteit.

De boekpresentatie is op 20 november 2017. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW neemt het boek dan in ontvangst.
We hebben een beperkt aantal gesigneerde boeken beschikbaar. Zie verder http://www.bercangunel.nl/bestel-het-boek-hebben-al-een-vrouw/

 

Today’s leaders require a new sense of self

This is one of the best articles we have ever read about modern leadership.  It’s mainly about the transformation from hunters, rootless careers and focus on performance on one hand; to explorers, self-identity, sense of direction and understanding of self and others on the other hand. This is a profound transformation, and you don’t need to go through it alone.
This is one of the fundamental reasons why we started with NGL – Community of Executive Coaches: Experienced ex-executives who have thorough experience in both personal and organizational transformation are here to act as your sparring partner.
Read the article here.

 

Ron de Mos

Ron de Mos joins NGL Community of Executive Coaches

“My drive to coach others is informed by my belief in ‘lifelong learning’ and my wish to help my clients to maximize their potential and use all their innate talents. My coaching style is best described as honest, sometimes direct and confronting, while attentively listening and connecting.”

Ron de Mos has been active in the ICT sector for more than 35 years. Of which a good 25 years in various SVP and General Manager roles in the field of international customer care, service delivery, application management and leading ICT Companies, both in the Netherlands and abroad (including Johannesburg, South-Africa). He likes to help newly appointed, new generation leaders grow into their senior executive role, having his clients benefit from his own experience and lessons learned as a senior leader.
More info on Ron can be found here.