– VERVULD –

We zoeken een Financieel Directeur voor de combinatie van de ondernemingen impegno en Kraamvogel Nederland.

impegno en Kraamvogel Nederland

impegno

Het bieden van tijdelijke ondersteuning thuis voor mensen die psychische en/of maatschappelijke moeilijkheden ervaren is de kernactiviteit van impegno. Het bedrijf is opgericht in 2003 en opereert in de regio’s Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De omzet bedraagt €40M met 750 medewerkers.

Bij impegno verdienen gezinnen, volwassenen, jeugdigen en kinderen een toegewijde en efficiënte houding van onze zorgprofessionals. Een medewerker kan zelfstandig (naar de hulpvraag van de cliënt) met de cliënt beslissen over de geleverde zorg. De competenties en mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij het uitgangspunt. De kennis van wijkomstandigheden helpt bij het versterken van het lokale netwerk van de cliënt.

impegno onderscheidt zich van andere organisaties in de GGZ, Jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning omdat ze gelooft in de professionele autonomie van goed opgeleide medewerkers in kleinschalige teams, en deze ondersteunt. Naar eigen inzicht efficiënte en onorthodoxe oplossingen bieden is hiervoor de basis.

Als leidraad binnen de organisatie zijn de kernwaarden: Toegankelijkheid, lef en doortastendheid en oprechte verbinding.

Kraamvogel Nederland

Het concern Kraamvogel Nederland heeft twee merken: De Kraamvogel en ZiNkraamzorg. Het betreft een overname die in april 2019 is gerealiseerd. De omzet bedraagt €40M met ongeveer 1200 medewerkers.

Kraamvogel Nederland is de meest vertrouwde kraamzorg in Noord- en Midden-Nederland: 1200 kraamverzorgenden verlenen diensten aan meer dan 19.000 gezinnen per jaar. De sleutel van het succes ligt in het werken in kleine teams waardoor er persoonlijke zorg en service van hoog niveau geleverd kan worden.

Directie

De combinatie van de twee bedrijven wordt geleid door de DGA en zes directieleden die tezamen verantwoordelijk zijn voor €80M en 1950 werknemers. Het is een platte organisatie met aandacht op individuele inzet en betrokkenheid.

De opdracht

Kraamvogel en impegno zijn momenteel in verschillende fases van hun ontwikkeling. Als basis voor beiden geldt een ondernemende en dienstverlenende mentaliteit. No non-sense aanpak, handen uit de mouwen en positieve energie zijn de belangrijkste kenmerken van iedereen in de organisatie. Verdere professionalisering, versimpeling en integratie om de synergie te vergroten zijn de speerpunten.

Bij impegno ligt de focus op (sterke) autonome groei. Het bedrijf heeft een stabiele opbouw gekend in een zeer veranderlijke sector. De onderneming kenmerkt zich als initiatiefrijk met passie en betrokkenheid voor en met de klanten en medewerkers.
Kraamvogel is een nieuwe aanwinst waarin nog vele stappen genomen zullen worden richting verdere professionalisering, integratie binnen de groep en het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers.

Voor beide organisaties geldt: de wil voor perfecte dienstverlening met gepassioneerde mensen waarin de synergie en de samenwerking tussen de bedrijven (met behoud van ondernemerschap en autonomie) moeten leiden tot een succesvolle(re) blik op de toekomst. Een goede set van KPI-dashboards/data/informatie alsook voortzetting van de groeistrategie, betere en complete financiële aansturing: financiële strategie, financieel beleid, financiële inzichten en controle en het aansturen van de financiële organisatie zijn relevante vraagstukken voor de nieuwe Financieel Directeur, waarbij hij/zij als het financiële geweten alsook het gezicht; zowel intern als extern (banken, accountants, etc.) zal fungeren.

Het profiel

De onderhavige positie gaat om een cruciale rol in een complexe omgeving met verschillende strategische en culturele componenten, midden in de samenleving. De ideale kandidaat is gevoelig voor en kan schakelen tussen de verschillende culturen van beiden organisaties en heeft respect voor het verschil in de fase waarin ze zich bevinden. Hij/zij legt meteen zijn/haar visitekaartje neer, is een belangrijke sparringpartner voor de DGA en de rest van het managementteam, en gedegen gespreks- en onderhandelingspartner voor de externe stakeholders. Hij/zij creëert vertrouwen, betrokkenheid en rust en weet wanneer op het gas of op het rempedaal te drukken.

Een Financieel Directeur met hart voor de zorgsector, strategische visie maar ook zeer hands-on, praktisch en pragmatisch, extravert en met een hoog energieniveau. Hij/zij is een natuurlijk leider die het tempo/niveau kan opvoeren ten aanzien van verschillende integraties, maar ook een uitstekende coach voor de mensen die voor hem/haar werken en biedt ruimte voor ontwikkeling maar wel met resultaat. Betrekt het team in doelstellingen, pakt door en maakt af. Is conceptueel sterk maar duikt zelf ook de systemen in; professionaliseert processen, levert cijfers, rapportages en heeft sterke registratieve en compliance vaardigheden met alle fiscale, sociale en wettelijke aspecten. Governance is een bekend terrein voor hem/haar.

De wens is uitgesproken voor een kandidaat tussen de 40-45 jaar die zich graag minimaal 5-10 jaar wilt committeren aan impegno en Kraamvogel.

Remuneratie

Het salaris zal maximaal €107.500 bedragen, inclusief vakantiegeld en de 13e maand. De bedrijven kennen geen bonus structuur.

Contact en verdere informatie

Bercan Günel
NGL International
b.gunel {at} ngl-international.com
+31 20 705 89 10