– Vervuld –

Stichting Hermitage aan de Amstel

Hermitage Amsterdam is een modern geoutilleerd museum met 2330 m2 tentoonstellingsruimte, een studiecentrum, museumwinkels; auditorium en vergaderzalen en een café-restaurant met terras en een Hermitage voor Kinderen met ateliers en leslokalen. Het instituut heeft een geheel eigen plaats binnen de nationale en internationale museumwereld verworven. Ieder half jaar presenteert de Hermitage Amsterdam een nieuwe tentoonstelling met een brede programmering waardoor een groot publiek kennis kan nemen van cultuur in vele uitingen. De organisatie telt ca. 50 medewerkers.

Meer informatie over de Hermitage vindt u hier.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Hermitage Amsterdam heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad staat de directie met advies terzijde.

Leden van de Raad worden geacht in staat te zijn en over voldoende tijd te beschikken om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Stichting tijdig en op adequate wijze te controleren. De Raad van Toezicht moet vanuit zijn kennis en ervaring in staat zijn om de directie gevraagd en ongevraagd te kunnen adviseren en instrueren over belangrijke, voor de directie relevante disciplines waaronder in ieder geval de organisatorische, financiële, juridische en bestuurlijke beleidsterreinen vanuit het perspectief van cultureel ondernemerschap.

Het naar behoren functioneren van de Raad hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van de leden. De Raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.

In zijn samenstelling waarborgt de Raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel geografisch en maatschappelijk als wat deskundigheden betreft.

De leden van de Raad hebben een brede blik en een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Ten minste één lid brengt een visie in die mede vanuit een andere culturele achtergrond wordt gevormd. Raad van Toezicht-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Profiel van het nieuwe lid

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen wij met name (bedrijfs)juristen uit om te solliciteren, bij voorkeur met een bi-culturele achtergrond. De Raad van Toezicht zoekt een betrokken en enthousiast lid met onderstaand profiel:

  • academisch denk- werkniveau;
  • minimaal 12 jaar werk en/of bestuurlijke ervaring in organisaties met complexe settingen;
  • communicatief vaardig met gevoel voor politieke en sociale verhoudingen;
  • affiniteit met de culturele sector;
  • enige bestuurservaring is een pre;
  • brengt een constructief relatienetwerk mee;
  • woonachtig in Nederland;
  • voldoende tijd beschikbaar voor de bestuursfunctie (vergaderfrequentie circa 5x per jaar).

De sluitingsdatum van de vacature is maandag 9 maart 12:00.

De Hermitage heeft NGL International ingeschakeld om deze procedure te begeleiden.

Uw sollicitatie inclusief CV kunt u sturen naar hermitage@ngl-international.com.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bercan Günel: 020-705 89 10.