Newsletter October 2017

'We hebben al een vrouw'

Boekaankondiging: ‘We hebben al een vrouw’  Leiderschap en diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven

“Een belangrijk en lezenswaardig boek. Nederland loopt enorm achter en er moet snel meer diversiteit in leiderschapsposities komen. Dit boek kan ons helpen om gericht actie te nemen.” Frans van Houten, CEO Royal Philips

Voor het tweede jaar op rij wees de Dutch Female Board Index uit dat het aantal vrouwelijke topbestuurders daalt, ondanks de roep om meer vrouwen. Dit boek vertelt niet dat actie nodig is maar wel hoe diversiteitsbeleid gestalte moet krijgen. Eerdere initiatieven daartoe bleken niet te werken. Bercan Günel, al jaren pleitbezorger en voorvechter van genderdiversiteit aan de top van het bedrijfsleven, werpt nieuw licht op de zaak. In haar nieuwste boek biedt zij vijftien lessen in diversiteit.

De boekpresentatie is op 20 november 2017. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW neemt het boek dan in ontvangst.
We hebben een beperkt aantal gesigneerde boeken beschikbaar. Zie verder http://www.bercangunel.nl/bestel-het-boek-hebben-al-een-vrouw/

 

Today’s leaders require a new sense of self

This is one of the best articles we have ever read about modern leadership.  It’s mainly about the transformation from hunters, rootless careers and focus on performance on one hand; to explorers, self-identity, sense of direction and understanding of self and others on the other hand. This is a profound transformation, and you don’t need to go through it alone.
This is one of the fundamental reasons why we started with NGL – Community of Executive Coaches: Experienced ex-executives who have thorough experience in both personal and organizational transformation are here to act as your sparring partner.
Read the article here.

 

Ron de Mos

Ron de Mos joins NGL Community of Executive Coaches

“My drive to coach others is informed by my belief in ‘lifelong learning’ and my wish to help my clients to maximize their potential and use all their innate talents. My coaching style is best described as honest, sometimes direct and confronting, while attentively listening and connecting.”

Ron de Mos has been active in the ICT sector for more than 35 years. Of which a good 25 years in various SVP and General Manager roles in the field of international customer care, service delivery, application management and leading ICT Companies, both in the Netherlands and abroad (including Johannesburg, South-Africa). He likes to help newly appointed, new generation leaders grow into their senior executive role, having his clients benefit from his own experience and lessons learned as a senior leader.
More info on Ron can be found here.

 

 

‘We hebben al een vrouw’

Voor het tweede jaar op rij wees de Dutch Female Board Index uit dat het aantal vrouwelijke topbestuurders daalt, ondanks de roep om meer vrouwen. Dit boek vertelt niet dat actie nodig is maar wel hoe diversiteitsbeleid gestalte moet krijgen. Eerdere initiatieven daartoe bleken niet te werken. Topvrouw Bercan Günel, al jaren pleitbezorger en voorvechter van genderdiversiteit aan de top van het bedrijfsleven, werpt nieuw licht op de zaak. In haar nieuwste boek biedt zij vijftien lessen in diversiteit.

We hebben al een vrouw’ is een handboek over genderdiversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

'We hebben al een vrouw'

Het bevat praktische handvatten en concrete evidence based adviezen. Hoe pak je diversiteit aan? Wat zijn de best practices en de valkuilen? Het boek toetst de bestaande theorieën en beelden over hoe organisaties gestalte kunnen geven aan diversiteit en geeft helder aan wat wel en niet werkt. We hebben al een vrouw geeft bestuurders, toezichthouders en managers een direct antwoord op de belangrijkste vraag over diversiteit: ‘hoe’?

Op basis van twintig jaar persoonlijke ervaring en de inbreng van tien bevlogen (ex-)CEO’s geeft Bercan Günel heldere handvatten voor een nieuwe stijl van leiderschap, de juiste strategie en processen, en alle belangrijke best practices en valkuilen. Kernpunt is dat diversiteit geen cultuurprobleem is, maar een kwestie van leiderschap.

 

 

“Een belangrijk en lezenswaardig boek. Nederland loopt enorm achter en er moet snel meer diversiteit in leiderschapsposities komen. Dit boek kan ons helpen om gericht actie te nemen.”
Frans van Houten, CEO Royal Philips

 

“Bercan koppelt een breed palet aan wetenschappelijke inzichten over diversiteit aan haar jarenlange praktijkervaring als corporate matchmaker. Elke CEO die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan, kan van haar leren.”
Shula Rijxman, 
Voorzitter Raad van Bestuur, NPO

 

“Een boek over veranderkunde. Vooral pragmatisch en to-the-point, opgetekend uit de mond van bevlogen leiders, waarbij de kennis en autoriteit van Bercan Günel doorklinkt op iedere pagina. Absolute aanrader!”
Theo Rinsema,Commissaris bij Menzis, Motion10, Ortec Finance en Olympia

Bercan Günel als spreker bij Diversiteitsconferentie

ACI en de gemeente Amsterdam organiseren een Diversiteitsconferentie op maandag 19 juni a.s. vanaf 13.00 uur in Nationale Opera & Ballet te Amsterdam. Met de Diversiteitsconferentie willen de culturele instellingen een belangrijke stap zetten in het bereiken van een meer divers samengesteld personeelsbestand, een breed samengesteld publiek en wordt er nagedacht over een programmering die de diversiteit bevordert.

Er zijn key-note speakers uitgenodigd en er worden verschillende break-out sessies georganiseerd; de conferentie wordt afgesloten door wethouder Ollongren, die de intenties en gemaakte afspraken zal bekrachtigen.

Eén van de key-note sprekers is Bercan Günel, (diversiteit expert en managing partner NGL), een bekend voorvechtster van diversiteit in de top van het Nederlands bedrijfsleven. In deze sessie gaat zij in gesprek met directies, bestuursleden en raden van toezicht over de urgentie van inclusiviteit in de top. Is dat echt urgent? Waarom? Hoe stelt men een divers bestuur of RvT samen? Wie legt hierover verantwoording af? En aan wie?  Is dat nodig? Moet de subsidiegever daarop toezicht houden? De middag zal afgesloten worden met een borrel vanaf 17.30 uur.

De Diversiteitsconferentie is bedoeld voor directies, management en/of HR-medewerkers, maar ook andere medewerkers, die een bijdrage willen leveren aan meer diversiteit binnen de culturele sector in Amsterdam, zijn welkom. Wilt u er ook bij zijn? Dat kan via deze link.

Opzij TOP 100 | José van Dijck de meest invloedrijke vrouw van 2016

jose-van-dijck

José van Dijck (55) is door maandblad Opzij verkozen tot de meest invloedrijke vrouw van 2016. De eerste vrouwelijke president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) ontpopt zich tot voorvechter van meer diversiteit, een open houding en betere samenwerking in de wetenschap.

José van Dijck neemt het stokje over van de minister van defensie Jeanine Hennis- Plasschaert. De nieuwe Opzij met daarin de complete Top 100 ligt vanaf vandaag in de winkel.

Opzij maakte de jaarlijkse Opzij Top 100 van invloedrijkste vrouwen maandagavond bekend in de Stadsschouwburg in Amsterdam. De Opzij Top 100 bestaat uit 10x 10 vrouwen in verschillende categorieën. De jury bestaat dit jaar uit juryvoorzitter Sybilla Dekker (Talent naar de Top), Maria Henneman (Henneman Media Management), Bercan Günel (NGL International en commissaris), Laetitia Griffith (Raad van State en commissaris) en Irene de Bel (hoofdredacteur Opzij).

Lees verder via Opzij.

Technologie is uit, filosofie is in

RobotHeb je het al gehoord? De robots komen eraan, en snel ook.

Vergis je niet, we hebben het hier niet over ‘domme’ fabrieksrobots die simpelweg dezelfde handeling herhalen, keer op keer. Nee, het toverwoord voor de volgende generatie machines is ‘deep learning’. Dit schijnt in Silicon Valley oud nieuws te zijn, maar voor mij is het nog nieuw. En indrukwekkend.

Een beetje context. In de goede oude tijd moest je als programmeur of gebruiker zelf parameters in een programma invoeren om de software naar iets te laten zoeken. De software hield zich vervolgens netjes aan die geprogrammeerde opties. Maar inmiddels is het zover dat de software zélf een interpretatie maakt van wat er wordt bedoeld, zélf een grote hoeveelheid inputs en parameters kiest en verzamelt, en zélf slimme patroonherkenning toepast. Laat het even bezinken. Dit is een machine die op eigen houtje leert en interpreteert.

De realiteit gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven…

Een simpel voorbeeld maakt veel duidelijk. In dit filmpje zie je hoe het algoritme van Google DeepMind begint met het spelen van Breakout, een eenvoudig videospel. Zonder enige bemoeienis van een programmeur heeft de computer na 600 pogingen zelf de beste strategie ontdekt en toegepast en speelt hij beter dan enig mens.

Basisinkomen? In het hart van het kapitalisme?

Verwerk zulke leerprocessen in een fysieke machine en je krijgt robots die veel werk van ons zullen overnemen. Op termijn zullen zulke robots veel activiteiten sneller, nauwkeuriger en betrouwbaarder kunnen uitvoeren dan wij zelf. Het ligt voor de hand om te beginnen met het laagstbetaalde werk – maar dat zal niet het enige zijn. Uiteindelijk zullen robots, door hun eindeloze zelflerende vermogen, ook veel ‘intellectueel’ werk overnemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in de effectenhandel, maar wat dacht je van advocaten, artsen of accountants…? In Silicon Valley is de consensus inmiddels dat veel mensen hierdoor werkloos zullen worden en dat een ‘basisinkomen’ straks de enige oplossing zal zijn.

Dwingt dat ons niet om hier ook op een ander niveau over na te denken? Als slimme robots het werk straks overnemen, gaan dan niet alle basisprincipes waarop we onze maatschappij hebben gebouwd overhoop? De structuur van de samenleving gaat veranderen, en dus ook onze noties van inkomen en economie, wat een natiestaat is of hoe democratie werkt. Dit zijn basale elementen van ons bestaan, en we ontkomen er niet aan om de daarmee verweven basale vragen opnieuw te stellen, zoals ‘waartoe bestaat de mens’ of ‘wat is de betekenis van het leven’.

Een paar weken geleden nog pleitte ik ervoor dat we onze kinderen al vroeg moeten leren programmeren. Maar wellicht is dat inzicht inmiddels achterhaald, want binnenkort doen de robots dat al. Of misschien moeten wij mensen op een meta-niveau leren programmeren – als de robots al ‘denken’, dan moeten wij gaan ‘denken over het denken’. En laat er nu een vakgebied zijn dat precies dat doet: de filosofie. Filosofie wordt belangrijker dan ooit, nu we de kern van ons bestaan moeten gaan (her)definiëren.
Back to Socrates!

– Bercan Günel

The World According To Marc Dullaert

Leiderschap en Nederlands eerste Kinderombudsman

2 juni 2016

Wat doe je als je dochter een advertentie uit de krant onder je neus schuift met Kinderombudsman gezocht én je jezelf ziet als een succesvolle zakenman…

Marc DullaertMarc nam ons eerder deze maand mee in zijn wereld als eerste Kinderombudsman van Nederland. Een reflectie van zijn ervaringen nationaal en internationaal hebben ons allen stil gehouden en geïntrigeerd.

Ongevraagd advies geven, Opperkonijn en een Kinderrechtenmonitor/ Kompas zijn enkele termen die Marc benoemde tijdens zijn persoonlijke reis die hij met ons heeft gedeeld.

Succesvol leiderschap gaat volgens hem over samenwerken. Met een beperkt budget heeft hij zelf een out-of-the-box team weten te selecteren, en gezocht naar mensen die zijn passie delen. Want dan kom je samen verder en kun je doelen bereiken. Tevens legt hij later uit dat Leiderschap begint bij kinderen. Role models.

Marc DullaertMarc spreekt over de kinderrechten in Nederland en hoe veel mensen denken dat we het in NL goed hebben, we zijn het ‘Wassenaar’
van de kinderrechten. Toch leeft ook in NL een percentage gezinnen onder de armoede grens. Ieder kind heeft talenten en ieder kind heeft dromen. Wat is die armoede nu? Maar vooral “Hoe halen we armoede uit het hoofd van
kinderen”, kennis en ontwikkeling blijft een zeer belangrijk topic, het is immers ons Human Capital.

rsz__mg_0238Een clash tussen het powermodel en een opperkonijn. Over zijn aftreden geeft Marc ons twee boodschappen mee; authenticiteit, blijf bij jezelf, waarom en voor wie doe ik het. En behoud eigen normen en waarden. Als je jezelf kunt blijven dan doe je immers niets verkeerd.

KidsRights, opgericht door Marc, is geboren uit de behoefte om enerzijds de meest kwetsbare kinderen te helpen via concrete hulp alsook anderzijds deze dappere kinderen “een stem” te geven, een platform om gehoord te worden. Inmiddels is KidsRights uitgegroeid tot een internationaal erkende ontwikkelingsorganisatie met jaarlijks een Internationale kindervredesprijs. Interesse…Wat kun jij doen?

Tijdens de interactie met onze gasten komen we eigenlijk tijd te kort, we realiseren ons dat we weer een succesvolle ontbijtsessie hebben georganiseerd. We hebben wederom mensen kunnen verbinden en inspireren. Wij vinden het geweldig dat je erbij kon zijn en hopen je weer terug te zien op onze volgende bijeenkomst. In de tussentijd zijn we graag bereid om je te adviseren en bij te staan in veranderingen binnen jouw team en/of omgeving. Naar onze ervaring levert zelfs een oriënterend gesprek vele inzichten en vormt het een inspiratie bron. Bel ons.

     Bercan Günel                                      Wim Dufourné                           Nadine Janssen
06-52 67 59 34                                     06-10 68 35 93                                 020-705 89 10

Wij organiseren “The World According To…” om een nieuwe generatie leiders met elkaar te verbinden. Om elkaar scherp te houden en elkaar te inspireren.
Because leadership matters.

 

Topvrouwen vs. Queen Bee’s

Topvrouwen vs. queen bee’sWanneer mensen het hebben over vrouwen aan de top, komt één onderwerp steevast aan de orde: het ‘queen bee’ gedrag van sommige topvrouwen. Voor niet-ingewijden: dat zijn vrouwen die (bijna) aan de top zijn en die het andere vrouwen beletten om ook de top te bereiken. Waarom? Naar verluidt willen deze queen bee’s hun nieuw verworven macht niet delen.

Een korte terzijde: ik ga even voorbij aan de vraag of dit inderdaad een vrouwenverschijnsel is. En of mannen aan de top wél bereid zijn om de macht te delen. Liever kijk ik hier naar de dame in kwestie.

We moeten ons goed realiseren dat de vrouwen die anno 2016 werkelijk de top hebben bereikt een enorme prestatie hebben geleverd. Doorgaans zijn ze bovengemiddeld goed in wat ze doen, werken ze verschrikkelijk hard, moeten ze zich keer op keer bewijzen in mannelijke bolwerken, wordt alles wat ze doen met een vergrootglas bekeken en hebben ze zich (ondanks alle tegenwerking in het systeem) omhoog kunnen werken. En daarnaast hebben ze vaak ook nog voor de kinderen gezorgd, hun gezinsleven gemanaged en zich staande gehouden tegenover de schoolpleinmaffia. Deze opsomming is verre van compleet, maar u snapt wat ik bedoel. We hebben te maken met een supervrouw.

Van deze supervrouw verwachten we kennelijk ook nog dat ze de vrouwen om haar heen óók een extra zetje omhoog geeft. En als ze dat niet doet, nou… zet je maar schrap. Ik chargeer, maar soms hoor ik getalenteerde vrouwen inderdaad mopperen over een queen bee. Onlangs nog vertelde een klagende dame me dat een andere topvrouw de reden was dat haar eigen carrière niet verliep zoals ze gedroomd had.

Ik ben er klaar mee.

Als een vrouw of man zich in haar/zijn carrière laat belemmeren door een ander, dan is de vraag eerder of deze persoon het echt wel in zich heeft. Want zo’n beschuldigend vingertje is wat mij betreft een brevet van onvermogen. Je redt het op eigen kracht of je redt het niet.

Dus… wie is nu de queen bee? In mijn ogen is dat de klagende vrouw of man die een andere succesvolle professional onderuit probeert te halen.

Denkt dat iemand je in de weg zit? Stap dan eens op die vrouw af en zeg: “Ik vind het bewonderenswaardig dat je het zo ver hebt geschopt en dat je een rolmodel bent voor de vrouwen om je heen. Wat kan ik doen om je verder te helpen?” Als je dat doet en het ook meent, dan ben je wat mij betreft een echte ‘topvrouw’.

– Bercan Günel

Interview met Jan Raes, Algemeen Directeur Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam

 

Management Scope

Door Bercan Günel

Geen enkel bedrijf kan overleven zonder innovatie, ook het Koninklijk Concertgebouworkest niet. Daarom wil algemeen directeur Jan Raes ‘de 19e-eeuwse kwaliteitscultuur van het KCO’ naar de 21e eeuw tillen. Een gesprek over leiderschap en zelfgenoegzaamheid: ‘Succes laat mensen ontsporen.’

‘Ik heb er altijd op gelet dat ik niet één methodiek of passepartout gebruik. In elke organisatie moet je telkens opnieuw analyseren: In welke fase kom ik binnen? Wat is hier nodig? Het gaat er niet om wat Jan Raes vindt. Jan Raes moet de methode vinden die in de organisatie op dat moment nuttig is. Lees het volledige interview via Management Scope.

 

Diversiteit is geen estafettestokje

DiversiteitOm de zoveel tijd is er weer eens een nieuwsitem waardoor het vraagstuk van m/v diversiteit in de spotlight staat. En steeds wordt de discussie vrij oppervlakkig gevoerd. Het lijkt erop dat iedereen maar wat bedenkt; vooral over wat de anderen wel/niet moeten doen. Mannen schuiven richting vrouwen, politiek schuift richting vrouwen of organisaties, vrouwen schuiven richting mannen. Organisaties schuiven ….
Er blijft weinig over eigen verantwoordelijkheid.

We zijn er het allemaal mee eens dat het niet opschiet. Ik herinner me hoe mijn moeder goede hoop had dat mijn generatie deze noot zou kraken – maar van haar generatie naar de mijne is het aantal vrouwen in de Raden van Besturen slechts gestegen van 1,5% tot 7%. En de meest optimistische verwachtingen geven aan dat de generatie van mijn dochter zal opschieten tot 12%.

Ik zie hoe haar generatie een hele lijst aan uitdagingen erft. Het klimaatprobleem, watersnood en de vergrijzing. En nu ook diversiteit als probleem. Geen wonder dat mijn dochter onlangs cynisch verzuchtte: “Heeft jouw generatie enig probleem ooit opgelost?”.

Het is duidelijk dat we dit vraagstuk niet als een estafettestokje kunnen overdragen van een instantie naar de andere. We moeten vooral niet proberen het probleem over te dragen naar de volgende generatie – het is naïef om te denken dat het in de (verre) toekomst ‘vanzelf’ zal veranderen. De gevestigde orde selecteert immers zelf haar opvolgers. Zolang de vastberadenheid er bij de top en de politiek niet is, zal die als vanouds blijven kiezen voor een witte man. We moeten er daarom voor zorgen dat er meer rolmodellen zijn waar de nieuwe generatie vrouwen en mannen zich aan kan spiegelen en waar ze van kan leren.

– Bercan Günel

Eenheidsworst of authentieke worst?

eenheidsworstIn de afgelopen weken was het weer eens raak. In de media zag ik allerlei stellingen over wat vrouwen moeten doen om hoger op de carrièreladder te klimmen. De tips waren even voorspelbaar als teleurstellend: je moet je beter verkopen, je moet je vinger vaker opsteken, je moet meer lef tonen…

Oh, wat willen we graag dat al onze leiders assertief, representatief en opportunistisch zijn, met een helder plan voor hun eigen carrière en bereid om daar alles voor te doen. We willen dat ze steeds mondiger zijn, zich waar nodig op de borst kloppen, en zo veel en zo snel mogelijk deals sluiten. Slim, snel en glad. Allemaal eenheidsworsten in een geoliede worstenmachine.

Right?
Wrong!

Natuurlijk willen we dat niet. Wat we wél willen is dat onze toekomstige bestuurders vooral authentiek zijn, helemaal zichzelf. Slim maar ook wijs. Handelend uit eigen kracht en niet om te voldoen aan verwachtingen van anderen.

Schermafbeelding 2016-04-11 om 12.44.54We willen dat ze excelleren als lid van een team dat zijn kracht put uit diversiteit: een team waarin plaats is voor assertieve leiders, maar ook voor niet-assertieve bestuurders die twee keer nadenken voordat ze iets zeggen en doen. We willen leiders die bescheiden zijn en zich kwetsbaar durven op te stellen. Die ook aan anderen een podium geven. Die niet alleen bezig zijn met hun eigen carrière, maar het leveren van een werkelijke bijdrage aan een onderneming of aan de maatschappij. Leiders die soms twijfelen, ook aan zichzelf. Want twijfelen is goed – daardoor ontstaat ruimte. Voor anderen, en voor een andere manier van denken.

Schermafbeelding 2016-04-11 om 12.43.42Wat zou er gebeuren als organisaties eens afstapten van de standaardprofielen en job descriptions die ze al jaren in een la hebben liggen? Dan zouden ze ook eens een ander soort leider aantrekken dan de eenheidsworst die precies past in de eigen worstenmachine.

Leiders die werkelijke toegevoegde waarde willen leveren door hun wijsheid en maar vooral door hun persoonlijkheid. Leiders die ook durven aan te geven dat ze het niet weten, want door niet weten ontstaat creativiteit. Leiders die hun principes, normen en waarden met ons delen en ons de ruimte geven om daar een eigen bijdrage aan te leveren.

Zullen we met elkaar afspreken dat we stoppen met het creëren van eenheidsworsten en de toekomstige bestuurders stimuleren om zich te ontwikkelen als échte leiders? Geen vrouwen of mannen die vooral zichzelf verkopen, maar vrouwen en mannen die dienend zijn – voor jou, voor mij, voor hun organisatie en voor de maatschappij. Zullen we vandaag beginnen met de eenheidsworsten eruit te halen om plaats te maken voor authentieke diversiteit?

– Bercan Günel