Bercan Günel als spreker bij Diversiteitsconferentie

ACI en de gemeente Amsterdam organiseren een Diversiteitsconferentie op maandag 19 juni a.s. vanaf 13.00 uur in Nationale Opera & Ballet te Amsterdam. Met de Diversiteitsconferentie willen de culturele instellingen een belangrijke stap zetten in het bereiken van een meer divers samengesteld personeelsbestand, een breed samengesteld publiek en wordt er nagedacht over een programmering die de diversiteit bevordert.

Er zijn key-note speakers uitgenodigd en er worden verschillende break-out sessies georganiseerd; de conferentie wordt afgesloten door wethouder Ollongren, die de intenties en gemaakte afspraken zal bekrachtigen.

Eén van de key-note sprekers is Bercan Günel, (diversiteit expert en managing partner NGL), een bekend voorvechtster van diversiteit in de top van het Nederlands bedrijfsleven. In deze sessie gaat zij in gesprek met directies, bestuursleden en raden van toezicht over de urgentie van inclusiviteit in de top. Is dat echt urgent? Waarom? Hoe stelt men een divers bestuur of RvT samen? Wie legt hierover verantwoording af? En aan wie?  Is dat nodig? Moet de subsidiegever daarop toezicht houden? De middag zal afgesloten worden met een borrel vanaf 17.30 uur.

De Diversiteitsconferentie is bedoeld voor directies, management en/of HR-medewerkers, maar ook andere medewerkers, die een bijdrage willen leveren aan meer diversiteit binnen de culturele sector in Amsterdam, zijn welkom. Wilt u er ook bij zijn? Dat kan via deze link.